Địa chỉ: 
38 Lê Quang Định Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 
0933969668
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
TP. Hồ chí minh