Địa chỉ: 
C3/21 Phạm Hùng Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 
0908933944
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
TP. Hồ chí minh