Địa chỉ: 
Số 272 Nguyễn Thái Học Thành phố Qui Nhơn Bình Định
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
Bình định