Địa chỉ: 
109/8 Huỳnh Thanh Mừng, KP 2 Huyện Hòa Thành Tây Ninh
Số điện thoại: 
0663830376
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
Tây Ninh