Địa chỉ: 
Số 369 Trần Hưng Đạo Thành phố Kon Tum Kon Tum
Số điện thoại: 
0905778009
Loại thuốc: 
Sirnakarang