Địa chỉ: 
208 Hoàng Văn Thụ Thành phố Qui Nhơn Bình Định
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
Bình định