Địa chỉ: 
550 Nguyễn Oanh Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 
0838952339
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
TP. Hồ chí minh