Địa chỉ: 
331C Thống Nhất, TP Phan Giang, Ninh Thuận
Số điện thoại: 
0683 824 572
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Ninh Thuận