Địa chỉ: 
An Giang
Số điện thoại: 
0968 222 116
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
An Giang