Địa chỉ: 
125 Phan Bội Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Lâm Đồng