Địa chỉ: 
80 Quang Trung- Hà Đông- Hà Nội
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Hà nội