Địa chỉ: 
Liên hệ để biết được địa chỉ nhà thuốc gần bạn nhất ở Tuyên Quang
Số điện thoại: 
0982 108 469
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Tuyên Quang