Địa chỉ: 
Liên hệ để biết được nhà thuốc gần nhà bạn nhất ở Tiền Giang
Số điện thoại: 
0968 222 145
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Tiền Giang