Địa chỉ: 
Liên hệ để biết được địa chỉ gần nhà bạn nhất ở Kiên Giang
Số điện thoại: 
0963 107 428
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Kiên Giang