Địa chỉ: 
Liên hệ để biết được nhà thuốc gần nhà bạn nhất ở Đăknông
Số điện thoại: 
0919 997 6418
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Đaknông