Sản phẩm

  • Sỏi thận, sỏi tiết niệu, sỏi bàng quang là bệnh thường gặp. Theo y học cổ truyền, nguyên nhân là do thấp nhiệt lâu ngày tích tụ lại kết thành sỏi.
    Giá:
    95.000 đồng/ hộp
  • Sỏi thận, sỏi tiết niệu, sỏi bàng quang, sỏi mật, là bệnh thường gặp. Theo y học cổ truyền, nguyên nhân là do thấp nhiệt lâu ngày tích tụ lại kết thành sỏi.
    Giá:
    63.000 đồng/hộp