Địa chỉ: 
Liên hệ để biết được địa chỉ gần nhà bạn nhất ở Trà Vinh
Số điện thoại: 
0968 222 249
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Trà Vinh