Địa chỉ: 
Ấp An Lộc Huyện Châu Thành Tây Ninh
Số điện thoại: 
0663782135
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
Tây Ninh