Địa chỉ: 
C17 - 19 Trần Nhân Tông Thành phố Kon Tum Kon Tum
Số điện thoại: 
0983647818
Loại thuốc: 
Sirnakarang