Địa chỉ: 
10A1 TT Bộ Tư lệnh thông tin Huyện Thanh Trì Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 
01289786219
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
Hà nội