Địa chỉ: 
Liên hệ để biết được nhà thuốc gần nhà bạn nhất ở Cà Mau
Số điện thoại: 
0968 222 119
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Cà mau