Địa chỉ: 
Số 28 Hoàng Văn Thụ Thành phố Kon Tum Kon Tum
Số điện thoại: 
0976462777
Loại thuốc: 
Sirnakarang