Địa chỉ: 
Số 1025 Phan Đình Phùng Thành phố Kon Tum Kon Tum
Số điện thoại: 
0603862966
Loại thuốc: 
Sirnakarang