Địa chỉ: 
Số 57 Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
Đà nẵng