Địa chỉ: 
Số 100 Nguyễn Huệ Thành phố Kon Tum Kon Tum
Số điện thoại: 
0603862098
Loại thuốc: 
Sirnakarang