Địa chỉ: 
Số 100 Phan Đăng Lưu Quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
Đà nẵng