Địa chỉ: 
410-412 Hai Bà Trưng Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 
0838293909
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
TP. Hồ chí minh