Địa chỉ: 
Số 40B Nguyễn Thiện Thuật Thành phố Pleiku Gia Lai
Số điện thoại: 
0593824611
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
Gia lai