Địa chỉ: 
48 Độc Lập, Q.Tân Phú Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 
0984409349
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
TP. Hồ chí minh