Địa chỉ: 
Điện Biên Phủ, Hiệp Nghĩa Thành phố Tây Ninh Tây Ninh
Số điện thoại: 
01696 795 407
Loại thuốc: 
Sirnakarang
Tỉnh / TP: 
Tây Ninh