Địa chỉ: 
Đội 1 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Hà nội