Địa chỉ: 
11 Đinh Tiên Hoàng, Khóm 2, P8, Vĩnh Long
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Vĩnh Long