Địa chỉ: 
Số 5, Nguyễn Hữu Cảnh, TP Vũng Tàu
Số điện thoại: 
0986 404 466
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Vũng Tàu