Địa chỉ: 
27 Nguyễn Trung Trực, TX Tân An, Long An
Số điện thoại: 
09723 829 896
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Long An