Địa chỉ: 
Số 3 Phùng Hưng
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Hà nội