Địa chỉ: 
225 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Rạch Giá, T Kiên Giang
Số điện thoại: 
0773 866 788
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Kiên Giang