Địa chỉ: 
22 Lê Lợi, P1, TX Thanh Vị, T Hậu Giang
Số điện thoại: 
0711 387 6272
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Hậu giang