Địa chỉ: 
237 Phạm Hùng, P Long Thành Trung, TX Hòa Thành, T Tây Ninh
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Tây Ninh