Địa chỉ: 
357 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Bình thuận