Địa chỉ: 
96 Ga Văn Điển
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Hà nội