Địa chỉ: 
Liên hệ để biết được nhà thuốc gần nhà bạn nhất ở Vĩnh Long
Số điện thoại: 
0968 222 251
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Vĩnh Long