Địa chỉ: 
Xóm 8, Nông Tiến, TX Tuyên Quang
Số điện thoại: 
0273 823 883
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Tuyên Quang