Địa chỉ: 
Số 2 Hoàng Văn Thụ, TX Kontum
Số điện thoại: 
060 386 324; 0987 059 888
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Phú Yên