Địa chỉ: 
Số 22 Đường 31/3 TP Quy Nhơn, T Bình Định
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Bình định