Chính sách bảo mật thông tin

 1. Mục đích và phạm vi thu thập
  Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website TMĐT duoclieuviet.com.vn bao gồm: email, điện thoại,  địa chỉ khách hàng . Đây là các thông tin mà www.duoclieuviet.com.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.duoclieuviet.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. 

  2. Phạm vi sử dụng thông tin
  Website TMĐT www.duoclieuviet.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
  - Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
  - Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT www.duoclieuviet.com.vn;

  - Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.duoclieuviet.com.vn.
  - Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT www.duoclieuviet.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
  3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
  · Công ty TNHH MTV Dược Liệu Việt 
  · Địa chỉ: số 5/118 Nguyễn Văn Trỗi – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội.ĐT: 043.864 9828


4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Ban quản lýwww.duoclieuviet.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Tags: