Địa chỉ: 
Sơn Tây, Hà Nội
Số điện thoại: 
0966 587 667
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Hà nội