Địa chỉ: 
Xanh Tý, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên
Số điện thoại: 
0165 3344 243
Loại thuốc: 
Safinar
Tỉnh / TP: 
Hưng yên